Ανακοίνωση νέου προγράμματος στον Τομέα της Πληροφορικής

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services, ανακοινώνουν την έναρξη ενός νέου προγράμματος στον τομέα της Πληροφορικής με τίτλο “Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++”.

To πρόγραμμα εισάγει τον σπουδαστή στο διαδικαστικό προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού C και εν συνεχεία με την αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού C++, σύμφωνα με την προτυποποίηση C++17 (2017). Η γλώσσα προγραμματισμού C θεωρείται η βάση όλων των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού και η πιο γνωστή επέκταση της, η C++, είναι η αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και με συνεχείς προτυποποιήσεις, με τελευταία αυτή του 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό (διαδικαστικό και αντικειμενοστραφή), χωρίς να είναι απαιτούμενη η προηγούμενη εμπειρία ή η γνώση σε κάτι απ’ αυτά. Ιδανικά, ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει βασική αντίληψη στοιχειωδών μαθηματικών πράξεων και να είναι εξοικειωμένος με την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία εξυπηρέτησης σπουδαστών στον αριθμό: 210 710 18 94.

Υπεύθυνες Επικοινωνίας:

Διαμαντοπούλου Γεωργία
Κουρπαγιαννίδου Νόπη

Email επικοινωνίας: aegean.freestudies@gmail.com

Share