Κατάρτιση στο Συναισθηματικό Γραμματισμό

Κατάρτιση στο Συναισθηματικό Γραμματισμό

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), φοιτητών και άλλων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο του Συναισθηματικού Γραμματισμού και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα των ιδίων και των άλλων. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τρόπων δημιουργικής επίλυσης των προβλημάτων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας μέσω της εισαγωγής της σχεδιαστικής λογικής στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτική και παιδαγωγική μεθοδολογίας, θεωρητική εμβάθυνση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξης μαθητών, παιδιών , ενηλίκων, εκπαιδευτικών, γονέων και ιδιωτών.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοήσουν την έννοια του Συναισθηματικού Γραμματισμού
 2. Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν τεχνικές και στρατηγικά εργαλεία κατανόησης και διαχείρισης του συναισθηματικού κόσμου του ανθρώπου.
 3. Να γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης.
 4. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της συναισθηματικής παιδείας στην ψυχοσυναισθηματική πρόοδο των παιδιών και την ψυχική τους υγεία.
 5. Να κατανοήσουν τη νοοτροπία και τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης για τη δημιουργία νέων ιδεών και εναλλακτικών λύσεων.
 6. Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης και αξιοποίησης του επιστημονικού πλαισίου του συναισθηματικού γραμματισμού στην καθημερινότητά τους.
 7. Να συντάσσουν σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών- γονέων που στηρίζονται στην ψυχοεκπαίδευση.
 8. Να αξιοποιούν παιδαγωγικά προγράμματα που εντάσσονται στο φάσμα της Συναισθηματικής αγωγής.
 • Εισαγωγή στο Συναισθηματικό Γραμματισμό
 • Κατανόηση Συναισθημάτων
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
 • Συναισθηματικά προβλήματα
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Ενσυναίσθηση
 • Η ηθική διάσταση της Συναισθηματικής Παιδείας
 • Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της μάθησης
 • Ανάπτυξη Συναισθηματικής Παιδείας στο σχολικό σύστημα
 • Η Σχεδιαστική Σκέψη στην Εκπαίδευση (Design Thinking Education)
 • Ο Συναισθηματικός γραμματισμός στο οικογενειακό περιβάλλον
 • Βιωματικά σεμινάρια- Εφαρμογή