Μουσεία, Μάθηση, Εμπειρία

Μουσεία, Μάθηση, Εμπειρία

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Η μουσειακή αγωγή, γνωστή και ως μουσειακή εκπαίδευση ή μουσειοπαιδαγωγική, είναι ένα πεδίο της επιστήμης της μουσειολογίας που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο κατά τις πρόσφατες δεκαετίες. Πρόκειται στην ουσία για την  παιδαγωγική, της οποίας το πεδίο εφαρμογών εντοπίζεται στον ευρύτερο χώρο των μουσείων. Η μουσειακή αγωγή είναι ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο, όπου οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες εφαρμόζονται στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα στο μουσείο, οι οποίες μπορεί να απευθύνονται στη σχολική ηλικία, αλλά και σε διάφορες ομάδες πληθυσμού (Νάκου, 2001).

Θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο του μουσείου, με την παράλληλη  αξιοποίηση των συλλογών του, οι επαγγελματίες του σύγχρονου μουσείου σχεδιάζουν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και προσέγγισης των συλλογών, που επιχειρούν να συνδυάσουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία. Στους σχεδιασμούς και τις εφαρμογές που προτείνονται, άτομα και κοινωνικές ομάδες (ανεξάρτητα από προέλευση, ικανότητες, ηλικία και δεξιότητες) ενθαρρύνονται στην προσέγγιση, κατανόηση, ερμηνεία και δημιουργική αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζει τις θεωρίες της μουσειοπαιδαγωγικής στην ιστορική τους εξέλιξη.
 2. γνωρίζει τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις διαφορετικές ομάδες κοινού, τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.
 3. προσεγγίζει τη διαδικασία της μουσειακής εμπειρίας και τη διαδικασία αξιολόγησης και έρευνας κοινού, τη χρησιμότητα της συνεργασίας της μουσειοπαιδαγωγικής με άλλες επιστήμες.
 4. σκέφτεται δημιουργικά για τα μουσεία, με έμφαση στα μουσεία τέχνης και την επικοινωνία τους με το κοινό
 5. σχεδιάζει επικοινωνιακές δράσεις για διαφορετικές ομάδες κοινού
 6. αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής
 7. αντιλαμβάνεται τον πολιτικό ρόλο του μουσείου στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας της κοινότητας και στην καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη (πολιτειότητα)
 • Εισαγωγή στη μουσειακή αγωγή
 • Η μουσειακή εμπειρία: Μάθηση και κοινό
 • Μουσείο και σχολείο
 • Οι ενήλικες στα μουσεία
 • Μουσείο και οικογένειες
 • Μουσείο και συμπερίληψη
 • Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο μουσείο
 • Μουσείο και θέατρο
 • Μουσείο και ψηφιακές τεχνολογίες
 • Αξιολόγηση και έρευνα κοινού
 • Εργαστηριακή ενότητα 1: Με αφορμή το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Tériade: σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος με έργα της συλλογής
 • Εργαστηριακή ενότητα 2: Με αφορμή το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Tériade: σχεδιάζοντας στον χώρο εκπαιδευτικές δράσεις