Οικογενειακή Θεραπεία

Οικογενειακή Θεραπεία

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Η Συστημική Προσέγγιση ως ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης των συστημάτων με εφαρμογή στην οικογένεια και τα ευρύτερα συστήματα στον χώρο της ψυχικής υγείας, έκανε την εμφάνισή της την δεκαετία του ’40 και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το άτομο και τις προσωπικές ιδιότητες στο «όλον» και τις σχέσεις. Το σύστημα αποτελεί την βασικότερη έννοια της συστημικής σκέψης, ενώ η έμφαση δίνεται στην δομή, στη δυναμική των σχέσεων και στις αλληλεπιδράσεις των μερών. Τα πρώτα μοντέλα/ θεωρίες της Οικογενειακής Θεραπείας εμφανίστηκαν στις αρχές της 10ετίας του ’50, ενώ είναι ένα πεδίο που συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της θεωρίας των συστημάτων
 • Να γνωρίζουν τα μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και να κατανοούν τις βασικές αρχές της ατομικής, οικογενειακής και ομαδικής θεραπείας
 • Να γνωρίζουν την κοινωνικοοικονομική – ιστορική, πολιτισμική εξέλιξη του θεσμού της οικογένειας και να αναγνωρίζουν τα σύγχρονα οικογενειακά σχήματα
 • Να αναγνωρίζουν τα εξελικτικά στάδια του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο της ζωής, να κατανοούν τη δυναμική και την οργάνωση της σύγχρονης οικογένειας και να ερμηνεύουν τα συστήματα και τα υποσυστήματα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και να αναγνωρίζουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας,
 • Να κατανοούν τις θεραπευτικές τεχνικές και να γνωρίζουν τους τρόπους παρέμβασης
 • Να διαχειρίζονται τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε συνάρτηση με το οικογενειακό πλαίσιο
 • Να είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα ψυχοπαθολογίας και να γνωρίζουν τις διαδικασίες παραπομπής σε άλλους ειδικούς και φορείς ψυχικής υγείας
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και τρόπους υπεράσπισης των αξιών θεραπευτή και θεραπευόμενου.
 • Βασικές έννοιες και αρχές Συστημικής θεωρίας - Γένεση και Εξέλιξη της Συστημικής οικογενειακής Θεραπείας
 • Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας πρώτης και δεύτερης γενιάς
 • Σχολές Οικογενειακής θεραπείας: Σύγχρονα Μοντέλα οικογενειακής θεραπείας και μεταμοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις - Η οικογενειακή θεραπεία στην Ελλάδα
 • Βασικές έννοιες και αρχές ατομικής, οικογενειακής, και ομαδικής ψυχοθεραπείας – Διαδικτυακή συμβουλευτική και θεραπεία
 • Αρχές Επικοινωνίας
 • Στάδια εξέλιξης του ατόμου και της οικογένειας στον κύκλο ζωής - Η οικογένεια ως σύστημα
 • Κοινωνιολογική διάσταση και δυναμική της οικογένειας - Οικογενειακά σχήματα - Η οικογένεια στην Ελλάδα
 • Η θεραπευτική διεργασία
 • Τεχνικές οικογενειακής θεραπείας - Εργαλεία του θεραπευτή
 • Πεδία εφαρμογής/πρακτικής της οικογενειακής θεραπείας - Στοιχεία ψυχοπαθολογίας και συστημική πρακτική
 • Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των οικογενειακών θεραπευτών - Εποπτεία
 • Συγγραφή (βιβλιογραφικής/ερευνητικής) πτυχιακής εργασίας & Μαγνητοσκοπημένη Προσομοίωση συμβουλευτικής συνεδρίας