Ψυχολογία για όλους

Ψυχολογία για όλους

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 

Σκοπός και στόχοι προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η παροχή γνώσεων που θα επιτρέψουν στους/ις επιμορφούμενους/ες να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με την ψυχολογία. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις και αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της ψυχολογίας.

 

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν εις βάθος τις επιστημονικές και θεωρητικές βάσεις, τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία της επιστήμης της Ψυχολογίας
 • εκπαιδευτούν στο συνδυασμό μοντέλων και τεχνικών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν ή να αναπτύξουν τις πιο κατάλληλες και αποδοτικές γι’ αυτούς και για τους άλλους.
 • γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της ψυχολογίας, καθώς και τις καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία.
 • κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους δρα και φέρεται ένας άνθρωπος καθώς και το τι είναι αυτό που υποκινεί την εκάστοτε συμπεριφορά.
 • αναπτύξουν την κριτική σκέψη στην αναγνώριση διάφορων ψυχολογικών φαινομένων
 • Εξελικτική Ψυχολογία- Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία.
 • Εξελικτική Ψυχοπαθολογία για Παιδιά και Εφήβους
 • Έμφυλες ταυτότητες και σύγχρονες μορφές οικογένειας
 • Θετική Ψυχολογία
 • Νοημοσύνη, πολλαπλή και συναισθηματική νοημοσύνη- Τεστ αξιολόγησης
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Επαγγελματική απόφαση και αυτοεκτίμηση.
 • Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία
 • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Εργασιακή Ψυχολογία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ψυχολογία του διαδικτύου και ψηφιακή ταυτότητα
 • Ψυχολογία και Τέχνη: Εκπαιδευτικές και Θεραπευτικές εφαρμογές