Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης παρουσιάζει δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συνεκπαίδευση μέσα από την ένταξη στo κοινό σχολείο διασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών και προσφέρει κατάλληλες ευκαιρίες αγωγής, μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης ατόμων με διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες. Ως εκ τούτου, γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου για ΑμΕΑ & ΑμΕΕΑ, το οποίο προσφέρεται σε όλες τις δομές της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και κοινωνικο-προνοιακές δομές, με κύριους στόχους τον εκσυγχρονισμό εφαρμοσμένων γνώσεων και την επικαιροποίηση πρακτικών δεξιοτήτων σε επαγγελματικό περιβάλλον για την υποστήριξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε θέματα υποστήριξης και παράλληλης στήριξης παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και να εργαστούν τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους φορείς.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα με την ολοκλήρωση του Προγράμματος αναμένονται να είναι:

 • Η αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών στο Γενικό Σχολείο, καθώς και των επαγγελματιών και επιστημόνων Ειδικής Αγωγής για πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση.
 • Η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ειδικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στις δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης.
 • Η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με το χώρο της εκπαίδευσης προς μία φιλοσοφία σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης.
 • Η υποστήριξη των ατόμων με ΑμΕΑ & ΕΕΑ προς την ομαλή μετάβαση τους προς την ενηλικίωση.
 • Η στήριξη εκπαιδευτικών δομών ειδικής αγωγής μέσω ενός εκσυγχρονισμένου επιμορφωτικού έργου, με έμφαση στον Καθολικό Σχεδιασμό Για Όλους.
 • Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενίσχυση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης.
 • 1. Θεωρητικές και Κοινωνικοπαιδαγωγικές Διαστάσεις
 • 2. Ενσωμάτωση και Υποστήριξη παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • 3. Ένταξη μαθητών με Νοητική Αναπηρία
 • 4. Ένταξη Μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • 5. Ένταξη Μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα
 • 6. Ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής
 • 7. Ένταξη Μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • 8. Ένταξη Μαθητών με Σωματικές Αναπηρίες
 • 9. Ένταξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς