Έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα

Έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τους ορισμούς και τους παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας. Έμφαση δίνεται στις θεωρίες του φύλου και της σεξουαλικότητας και στην ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου, στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τομείς, όπως δημόσια υγεία, εγκληματικότητα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤ+ άτομα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της δια βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοεί τις έννοιες που αφορούν την έμφυλη ταυτότητα του ατόμου.
 2. αναγνωρίζει τις βασικές συναισθηματικές τους διαταραχές και να γνωρίζει την ενδεικνυόμενη διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
 3. κατανοεί τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην ενίσχυση της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας του παιδιού.
 4. είναι σε θέση να αναγνωρίσει αποκλίνουσες συμπεριφορές και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση προβλημάτων που επιφέρουν.
 5. γνωρίζει τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου.
 6. εφαρμόσει βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 • 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • 2. Παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και της σεξουαλικής ταυτότητας
 • 3. Αναγνώριση και διαχείριση της έκφρασης φύλου (coming out)
 • 4. ΛΟΑΤ+ και υγεία
 • 5. Έμφυλη βία
 • 6. Ρητορική μίσους
 • 7. Ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός στο σχολείο και ΛΟΑΤ+ μαθητές
 • 8. Ομοφοβικός ηλεκτρονικός εκφοβισμός και ΛΟΑΤ+ άτομα
 • 9. Δεξιότητες διαχείρισης περιστατικών ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού