Κλινική Ψυχολογία

Κλινική Ψυχολογία

Σκοπός του προγράμματος Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία είναι να μυήσει τους επιμορφούμενους στις βασικές θεωρίες που βρίσκονται πίσω από την Κλινική πράξη, να ορίσει την έννοια της διάγνωσης και της κατηγοριοποίησης των ψυχικών ασθενειών με βάση το DSM, να παρουσιάσει τις βασικές σχολές ψυχοθεραπείας και να τονίσει τη δεοντολογία και τις καλές πρακτικές. Παράλληλα, θα γίνει εισαγωγή στην ψυχοθεραπευτική συνέντευξη και στις διαδικασίες των θεραπευτικών συνεδριών. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρουσιάσει αποτελέσματα από κλινικές περιπτώσεις, που μπορούν να θεωρηθούν υποδειγματικές. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στην κοινωνική διάσταση της ψυχικής νόσου και στην επιτακτική ανάγκη για διεπιστημονικότητα.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. μπορεί ο επιμορφούμενος να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει τα ποικίλα θεωρητικά ρεύματα στην Κλινική Ψυχολογία.
 2. κατανοεί και να περιγράφει τις διαδικασίες διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης.
 3. ταξινομεί τις ψυχικές ασθένειες βάσει συγκεκριμένων κλινικών και στατιστικών κριτηρίων.
 4. εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας στην κλινική ψυχολογία.
 5. ερμηνεύει την ψυχική νόσο υπό την κοινωνική της διάσταση λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
 6. αναλύει κλινικά στατιστικά δεδομένα.
 • 1. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία και βασικές αρχές που διέπουν την Κλινική Ψυχολογία
 • 2. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • 3. Κλινική Συνέντευξη - Δεξιότητες (Παιδιού - Εφήβου - Ενήλικα)
 • 4. Ψυχοπαθολογία: Διεθνής Ταξινόμηση ICD 10 και DSM V
 • 5. Αξιολόγηση Νοητικών Ικανοτήτων
 • 6. Αξιολόγηση Προσωπικότητας
 • 7. Παροχή Ψυχολογικής Συμβουλευτικής (Βραχυπρόθεσμη Παρέμβαση)
 • 8. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωσιακή, Συστημική Ψυχοθεραπεία κ.λπ. )
 • 9. Η Κλινική Ψυχολογία στον χώρο της Υγείας (Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας κ.λπ.)