Η Παιδική Λογοτεχνία και το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Η Παιδική Λογοτεχνία και το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει να καταρτίσει και να επιμορφώσει τους εκπαιδευόμενους στα γνωστικά πεδία της Παιδική Λογοτεχνίας και του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς της παιδικής λογοτεχνίας, την εξοικείωση τους με τις θεωρίες λογοτεχνίας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους, την απόκτηση βασικών γνώσεων για την κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση βιβλίων για παιδιά και την εξοικείωσή τους με βασικές αρχές και μεθόδους ερμηνευτικής και διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Επιπλέον, επιχειρείται η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην έννοια του Θεάτρου και τις βασικές αρχές της Θεατρολογίας, καθώς και στο γνωστικό πεδίο του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Τέλος, επιδιώκεται η εξοικείωση τους με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των διδακτικών αντικειμένων του σχολείου, μέσω της δραματοποίησης, που οδηγούν σε αποτελεσματικότερη μάθηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την Παιδική Λογοτεχνία και το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη διδακτική αξιοποίηση της Παιδικής Λογοτεχνίας και του Θεάτρου στη διδακτική πράξη, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη διαθεματική εκπαίδευση.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 1. Κατανοούν τη θέση της παιδικής λογοτεχνίας στο λογοτεχνικό πολυσύστημα και των προβληματισμών που την περιβάλλουν.
 2. Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς και τις συμβάσεις της παιδικής λογοτεχνίας.
 3. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και διδακτικομαθησιακές δραστηριότητες για το μάθημα της λογοτεχνίας.
 4. Κατανοούν το παραμύθι και τον μύθο ως κορυφαία πολιτισμικά αγαθά της προφορικής λαϊκής παράδοσης και ως αποτελεσματικά παιδαγωγικά μέσα.
 5. Γνωρίζουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς, τους διδακτικούς στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας για την αξιοποίηση του παραμυθιού, του μύθου και γενικότερα της αφήγησης στην εκπαίδευση.
 6. Κατανοούν τις βασικές έννοιες του θεάτρου (ρόλος, σκηνοθεσία, αμφίδρομη επικοινωνία).
 7. Συνειδητοποιούν την παιδαγωγική αποστολή του θεάτρου και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην εκπαίδευση.
 8. Αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για να αξιοποιούν το θέατρο ως διδακτική μεθοδολογία και ως καλλιτεχνική έκφραση στο σχολείο.
 9. Χρησιμοποιούν τη δραματοποίηση για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων στο σχολείο.
 10. Αναστοχαστούν σχετικά με τη χρησιμότητα της διαδικασίας της δραματοποίησης για την εμπέδωση των διδακτικών αντικειμένων του σχολείου.
 • 1. Θεωρία της παιδικής λογοτεχνίας
 • 2. Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας
 • 3. Η Παιδαγωγική και η Διδακτική της Λογοτεχνίας
 • 4. Το παιδί ως Αναγνώστης
 • 5. Το παραμύθι και ο μύθος στην Εκπαίδευση
 • 6. Θεατρική Παιδεία
 • 7. Θεατροπαιδαγωγική
 • 8. Η διδακτική και η παιδαγωγική του θεάτρου
 • 9. Θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές στη διδασκαλία των μαθημάτων