Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και Καινοτομία για Στελέχη Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και Καινοτομία για Στελέχη Εκπαίδευσης

Είναι κοινά παραδεκτό πως παρά τις σύγχρονες και συχνά συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλονται για μια ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαίδευση, παρατηρείται αποτυχία επίτευξης των στόχων της και αδυναμία ικανοποίησης των λειτουργών της. Ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι η καθηλωτική γραμμικότητα της μονόπλευρης και κυρίως αναλυτικής σκέψης, χαρακτηριστικό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Η απουσία της κυκλικότητας, αλληλεπίδρασης, αυτοοργάνωσης, δυναμικότητας, αλληλοσυσχετισμού, μετασχηματισμού και αλλαγής εντείνουν το πρόβλημα.

Εστιάζοντας στη γραμμικότητα, ενδείξεις ύπαρξης αυτής εντοπίζονται εύκολα, εξετάζοντας το θέμα με μια «top down» αλλά και «bottom up» προσέγγιση, δηλαδή από τη σύλληψη, τον σχεδιασμό και την κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι και τις παιδαγωγικές εφαρμογές σε επίπεδο πρόβλεψης αλλά και διδακτικής πράξης. Όσο συνεχίζουμε να κρατάμε τη σκέψη των φορέων, των στελεχών, των λειτουργών εκπαίδευσης αλλά και των μαθητών σε περιοριστικά πλαίσια, τόσο θα συνεχίζουν να  συσκοτίζονται οι δυνάμεις μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη διοίκησης και επιστημονικής καθοδήγησης της εκπαίδευσης, διευθυντές, συντονιστές του εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, πτυχιούχους που δύνανται να εργαστούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί στα πλέον επίκαιρα θέματα αιχμής της εκπαίδευσης.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στους επιμορφούμενους

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσουν τις έννοιες του σχεδιασμού, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.
 2. κατανοήσουν τεχνικές δημιουργικής παραγωγής ιδεών.
 3. προάγουν τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.
 4. συμβάλλουν στη σύνθεση ομάδων εργασίας.
 5. αξιολογούν τη συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στο πλαίσιο του σχολείου και της σχολικής ηγεσίας.
 6. κατανοούν τις προκλήσεις σχεδιασμού ενεργοποίησης δεξιοτήτων ζωής.
 7. αναπτύξουν δεξιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
 8. αναπτύξουν μεθόδους διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας.
 9. κατανοήσουν την πολυεπίπεδη εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδιασμού.
 10. αξιοποιήσουν τρόπους για συμβολή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση.
 • 1. Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Οριοθέτηση Εννοιών
 • 2. Σπουδάζοντας τη Δημιουργικότητα
 • 3. Σχεδιασμός και Καινοτομία: Προκλήσεις και Προοπτικές για Αλλαγή στην Εκπαίδευση
 • 4. Ενεργώντας στο Πλαίσιο των Ομάδων
 • 5. Το παζλ της εκπαίδευσης
 • 6. Δεξιότητες Μετασχηματισμού: Οι Απαιτήσεις των Καιρών
 • 7. Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής τον 21ο αιώνα
 • 8. Συνδέοντας Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Πολιτισμό
 • 9. Μεθοδολογία Σχεδιασμού για Εκπαιδευτικούς