Παράταση Αιτήσεων για τα ετήσια προγράμματα έως 31 Μαρτίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου.